Považská Bystrica

Nezabudnite si pozrie aj ïalšie dominanty PB.

Dominanty???

Odkazy: Považská Bystrica
História Považskej Bystrice
Mapa Považskej Bystrice
Otázniky Považskej Bystrice
kostol Kostol Navštívenia Panny Márie v Považskej Bystrici v jedno krásne pondelkové ráno v jesennej zime na prelome rokov 2006 a 2007. Je to jedna z krásnych historických dominánt Považskej Bystrice. Vnútri kostola sa nachádzajú nahrobné epitafy, ako napríklad epitaf známeho rytiera, vlastníka považského hradu Rafaela Podmanického.
Mrakodrap Ïalším zaujímavým monumentom, ktorý Vás v Považskej Bystrici upúta je vysoká vežovitá budova v centre. V tejto budove sídlia úrady, na prízemí napr. Okresná prokuratúra. Podľa nezaručených správ táto budova mala by minimálne o polovicu vyššia, ale autor projektu a projektant v jednej osobe ušiel za more stava mrakodrapy. Budova ostala nedokonèená.
Bystricky cumil Pri prestavbe budovy Agrosany. Pri ktorom sa majite¾ cukrárne inšpiroval pravdepodobne v centre Bratislavy, vznikla zaujímavá skulptúra usmievajúceho sa, sediaceho muža v klobúku "Bystrického èumila".
Kniznica Jednou z mála zachovalých budov z tzv. "dôb minulých", ktoré ešte ostali po riadení komunistických funkcionárov a ich snahe o prebudovanie Považskej Bystrice na "moderné komunistické mesto", je budova Okresnej knižnice. Náchádzajúca sa v blízkosti Domu služieb.
Pre pokojny zivot PB

Od 30. mája 2010 pribudla v Považskej Bystrici ïalšia dominanta. Po nieko¾kých rokoch èakania, bol konène otvorený úsek dialnice D1 medzi Sverepcom a Vrtižerom. Tento takmer 10 km dlhý úsek dialneice urýchlil spojenie medzi Bratislavou a Žilinou, skrátil cestu o takmer polhodinu. (Netrpezlivo èakám na pokraèovanie stavby dialnice D1 a prepojenie Žiliny s Martinom a Ružomberkom.)Koneène nieèo pozitívne v štáte "dánskom" menom PB. V súvislosti so stavbou dialnice zaèala sa aj prestavba cestnej infraštruktúry mesta. Bude postavených pár kruhových objazdov. Len aby sa Považská Bystrica nestala "Novým Jièínom" Slovenska. Foto je požièané z nejakého webu. èo najskôr dodám vlastné :-)


Nápady, upozornenia na ďalšie zaujímavé miesta v Považskej Bystrici, ich obrázky očakávam vo fóre o tejto stránke: Forum, prípadne mi ich pošlite na moju emailovu adresu: Kontakt

Ďakujem.

Nezabudnite si pozrie aj ďalšie dominanty PB.

Dominanty???


1 2 3 

Domov
Hlavná Stránka

"Spájajte sa a množte sa, niet iného zákona, iného cie¾a okrem lásky."
Maurice Maeterlinck
Profile for roxetak
Využívanie multimiliardového navigačného systému, družíc a satelitov na hľadanie plastových krabičiek "tupperware".
Fun, sport, tourism, adventures and treasures with surprise. :-) :-P :-D
This template downloaded form free website templates